Logboek, Inspiratie helpt Koers houden.....


🔗 Welkom.

 Kwetsbaarheid door schuld....

In het collectieve veld van Angst (3e dimensie) draait dag en nacht het programma SCHULD. 

Schuld maakt ons kwetsbaar en houdt ons Hart gesloten....

Ons Hart wordt een kwetsbaar gebied waar wij maar weinig mensen toegang geven, of soms zelfs niemand toegang geven...

Door schuld veroordelen wij onszelf, het maakt ons kwetsbaar en houdt ons gevangen. 
Wij projecteren veelvuldig onze "angst voor schuld" op de buitenwereld waardoor wij nog meer situaties, waar het allemaal om schuld 'draait', naar ons toetrekken.

Wanneer de pijn ons te veel wordt projecteren wij de 'schuld' op de buitenwereld.

Wij vinden de weg naar binnen om onszelf te onderzoeken op vergissingen, die gebaseerd zijn op schuld, té pijnlijk. Daarom draaien we de boel om en leggen we de schuld bij de ander.

Wij willen ons beschermen voor nog meer pijn door schuld en gaan bewust of onbewust in de aanval of verdediging.

Ook in gedachten bereiden wij ons voor op een mogelijke aanval, en graven wij een loopgraf om onszelf te beschermen....

Dit alles maakt ons steeds meer kwetsbaar (!)

Hoe groot is dan de opluchting om te weten dat 'schuld' nooit werkelijk heeft bestaan behalve .... in de 3e dimensie !!!

In de 3e dimensie houden wij ons Hart 'gevangen' in het schuld-schaamte-spijt (straffen en belonen) programma. Hier houden wij de kwetsbaarheid in stand.

Beïnvloeding
Ik realiseer mij dat de jarenlange projecties van mijzelf, mijn medemens mogelijk heeft beïnvloed.

Dat er nog heel veel werk aan de winkel is om iedere keer wanneer ik geconfronteerd wordt met de oude programma's van schuld-projecties van mijzelf, die via de ander op mij terug geprojecteerd worden, in mijzelf te ont-schuldigen. Dit vraagt heel veel geduld naar mijzelf toe.

Mijn harte-wens is;
Laten wij elkaar helpen en bevrijden van alle schuld gedachten en gevoelens, door deze te herkennen en te erkennen dat wij daarmee vooral onszelf, maar ook de ander 'gevangen' houden in het schuld-schaamte-spijt programma.


Er woont Licht, Liefde, Vrede, Vreugde en Kracht in jou en mij.


Ik Ben 
Liefs, Lyonne