Logboek, Vertrouwen IN en OP.... helpt Koers houden....

🔗 Welkom.

Vertrouwen....

Vertrouwen IN en OP jezelf, IN en OP elkaar. Wat houdt dat nu precies in?

Vertrouwen, een o zo belangrijke basis in mijn Leven, maar ook een gevoel waar ik veel mee gestoeid heb, want wat betekent dit nu voor mij, maar ook mijn medemens, in de praktijk?

Het voelt zo kinderlijk eenvoudig en toch.... zo ervaar ik het in de praktijk nog niet altijd, daarom probeer ik hier helderheid in te krijgen. 

Vertrouwen dat je puur jezelf mag Zijn is zo'n sterk innerlijk gevoel, het lijkt zo duidelijk en eenvoudig; "Een prachtig geschenk, dat voor iedereen gelijk mag zijn!" 

Dit vraagt in de omgang met elkaar veel moed, te blijven vertrouwen OP en IN  jezelf en elkaar, ondanks de verschillen in mensen en zielen. Wij mensen hebben een unieke Ziel die een eigen pad loopt. De één heeft een langer pad afgelegd dan de ander, dat hoeft géén problemen of ongelijkwaardigheid te geven. Voor het Universum heeft dit geen betekenis, ook dit is vertrouwen hebben IN....

Zoveel vragen rijzen op;
1. Wat is de basis van mijn vertrouwen?
Hoe wankel het soms ook even kan zijn... toch houdt mijn Ziel er 
vertrouwen in dat wij allemaal precies de mens zijn die wij mogen zijn, inclusief alle sterk ontwikkelde + de nog minder sterk ontwikkelde eigenschappen van Goedheid en BewustZijn.

2. Wanneer vertrouw ik IN mijzelf en wanneer vertrouw ik OP mijzelf?
Het vertrouwen IN mijzelf komt voort uit een diep vertrouwen dat wij hier op aarde zijn om te creëren, te ervaren en ons eigen pad te gaan.... Vanaf dag één na de geboorte creëren wij een leven als mens op aarde, en leren wij te vertrouwen IN de Innerlijke Leiding die ons op dit pad leidt. Ik heb vertrouwen IN de interne leiding en vertrouw er OP dat ik het pad en de situaties die komen met deze leiding op de juiste wijze (met wijsheid) kan doorlopen. 

3. Wat is de basis van mijn vertrouwen in de medemens?
Mijn vertrouwen IN mijn medeMens komt voort uit een zeker weten dat wij allen uit dezelfde Bron zijn ontstaan en hier weer naar terug gaan.... Voor het Universum zijn wij allemaal Gelijkwaardig (van gelijke waarde), dit Innerlijk Weten geeft mij de Kracht om eenieder te aanvaarden zoals zij/hij is. Ik vertrouw er OP dat wij met elkaar het pad in Vrede en Vreugde zullen belopen....


Ik ervaar vertrouwen in de volgende niveau's:

- Accepteren heeft te maken met gedrag.
In dit niveau accepteer ik mijn eigen gedrag wel of niet, en vertrouw ik er IN dat ik weet waar dit accepteren uit voortkomt, vanuit interne waarden (Hart) of externe normen (Ego). 

Op dit niveau accepteer ik het gedrag van de ander wel of niet en vertrouw er OP dat ik mag en moed ingrijpen wanneer er grenzen worden overschreden.

- Respecteren heeft te maken met de Persoon, de IK die de naam draagt en de Keuzes     maakt.
In dit niveau respecteer ik mijn bestaansrecht als de persoon, de Ik die de naam Lyonne draagt en de keuzes maakt. Ik vertrouw er OP dat ik mag en zelfs moet ingrijpen, wanneer het zelfbeschikkingsrecht op dit niveau wordt verstoord of beschadigd zou raken.

Op dit niveau respecteer ik de Persoon en het Leven van mijn medeMens en de keuzes die iemand maakt, op gronde van het bestaansrecht en zelfbeschikkingsrecht dat eenieder heeft.

- Waardering heeft te maken met de Ziel
Op dit niveau ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gevoel van waardering én het in de waarde laten van eenieder.
Dit gevoel van waardering ontvang ik van mijn hogerZelf, zij die geen angst en gebreken kent, en alleen maar de vergissingen ziet. Vergissingen gebaseerd op mijn ONwetendheid als Ziel in gewording.... Op dit niveau heb ik vertrouwen IN mijn Ziel en het pad dat ik ga als ziel.

Op dit niveau voel ik waardering voor mijn medeMens, welke voortkomt uit het vertrouwen IN iedere Ziel, dat iedere Ziel een deel van het Universum is, een kind van de Al-omvattende, Scheppende Bron.


- Eerbied heeft te maken met het hogerZelf. 
Op dit niveau voel ik eerbied voor het hogerBewustZijn dat mijn Ziel en de mens Lyonne in onvoorwaardelijke Liefde door het Leven en alle ervaringen heen Leidt.... Ik besta IN haar.
Zij die een onvoorwaardelijk vertrouwen in mij de mens Lyonne, de Ziel die ik ben, heeft!
Zij is het die mij met eindeloos geduld omhuld en koestert. Het is dit Vertrouwen IN mijn hogerZelf dat mij Vreugde en Vrede geeft. 
Het hogerZelf leeft in een eeuwige verbinding met de Bron. Op dit niveau 'weet' ik dat iedereen precies goed is zoals zij/hij is, en vertrouw ik er OP dat alles precies zo verloopt zoals het bedoeld is.

Op dit niveau voel ik eerbied voor,- en mij diep verbonden met, alle andere Zielen en het hogerZelf waarin zij bestaan, en aanvaard ik de medeMens zoals zij/hij IS op alle niveaus.


Dit alles brengt mij weer bij de Leerdriehoek, waar ik zo graag mee werk.

Op al deze vier niveaus: Ziel, Geest, Ik en Lichaam (het aardse manifeste deel) leef en werk ik. Op al deze niveaus vraag ik de hulp die ik nodig heb om dit Leven zo Intens mogelijk te 'volbrengen' zodat mijn Ziel de ervaringen heeft die zo nodig zijn voor een Bewust Zijn van:
* Liefde - mededogen, medemenselijkheid
* Licht - Innerlijk weten van het hogerZelf
* Wijsheid - levenservaringen van de Ziel

Met als DOEL op Aarde, dat ik dit BewustZijn kan DELEN op alle niveaus.


Er woont Licht, Liefde, Vreugde, Vrede en Kracht in jou en mij.

Ik Ben 
Liefs, Lyonne