Logboek, inspiratie helpt Koers houden....

🔗 Welkom.


Energetische Upgrade.

Vandaag wil ik mijn ervaring met je delen waarom het zo belangrijk is een rustpauze in te lassen voor een Energetische Upgrade.

Energetische upgrade is een adempauze, bewust adem je het Licht in dat naar jou toekomt, en adem je Liefde uit. Wanneer wij ons openstellen voor het Universele Licht komt dit in liefdevolle Waarheid naar jou toe. Iedereen is een belangrijke schakel in het proces van het samenvoegen van de Universele waarheid die tot ons komt.

De Universele Waarheid van Licht en Liefde volgt zijn eigen weg IN iedere Ziel. Deze waarheid verbindt zich met jouw trilling, jouw 'code' die uniek is voor jouw Ziel. Dit vindt plaats in iedere Ziel, hierdoor ontstaan er talloze waarheden die zowel raakvlakken hebben, als even uniek zijn IN zichzelf. 

Aan ons allen de opdracht al deze unieke waarheden tot Goud te smeden. Wij zijn allen waardevolle Alchemisten in het proces van Verbinding en Creatie (!) Wij allen zijn belangrijke schakels in het verbinden van waarheden en het creëren van een grotere Al-omvattende Waarheid

Mijn gevoel zegt, als er iets zeker is in het Universum dan is het wel dé doorgaande scheppende beweging in het creëren van nieuwe werelden met 'nieuwe' waarheden, één grote ontdekkingsreis die wij met elkaar zijn aangegaan.... 

Zo ook in deze tijd op Aarde. De mensheid lijkt nu aangekomen te zijn op hét moment van grote verandering, veranderingen waar de meesten van ons geen volledig overzicht op hebben maar die wel voelbaar en steeds meer zichtbaar zijn. 

Juist door deze immense veranderingen die opstapel staan is het Nu zo belangrijk met grote regelmaat ruimte te maken voor een persoonlijke energetische upgrade. Zo blijf je zo goed mogelijk, dicht bij jou eigen ontvangen en gevoelde Waarheid, bij jouw eigen waarnemingen. 

Daarna ervaar ik hoe belangrijk het is om IN élk moment de juiste focus te houden, en mij niet langer te laten afleiden door de grote hoeveelheid aan informatie die voorbijkomt en op dit moment niet bij mijn leven en opdracht past. Op alle mogelijke manieren kan ik worden afgeleid, mijn uiterlijke wereld lijkt een steeds kleiner wordende wereld te zijn, echter... niets is minder waar! Ik neem de wereld buiten mij steeds sensitiever en sneller waar, ik blijf verbonden.

In het leerproces om, van binnenuit de wereld buiten mij waar te nemen, word ik steeds opnieuw teruggewezen naar mijn interngevoel, waar ik als eerste waarneem wat een gebeurtenis of een informatie met mij doet. Op gronde van dit gevoel zal ik sneller, standvastiger en volhoudend moeten zijn in de KEUZES DIE IK MAAK, op ieder moment. 

Wanneer kijk ik op de telefoon?
Waar klik ik op?
Waar reageer ik op?
Wanneer verbind ik mij iemand?
Op welke manier?
Wanneer doe ik wat, hoe plan ik mijn dag?

Alles heeft invloed op Al-les in mij.... 😏

Gelukkig is daar de kalme stem van mijn HogerZelf die mij zegt;
"Geen wanhoop lieverd, het is je LeerProces 😊 heb jeZelf lief 💕 en blijf jouw droom voor het Leven creëren"

Zo kan ik weer ONT-spannen, meesterschap komt met vele ervaringen, dit bouw je op. Wijsheid en Liefde groeien door te durven Leven, creëren en 'jezelf te Zijn'

Ik ontspan mij, mijn Ziel ontspant zich.... Vol Hoop en vertrouwen, met de verwachting dat alleen het goede zal standhouden en vermenigvuldigen, wanneer daar mijn aandacht op is gericht (!) Ik ga door met mijn reis in dit bijzondere Leven in deze bijzondere tijd.

Ik wens jou een ontspannen reis vol van mooie energetische upgrades in deze vernieuwende tijd waarin wij elkaar in het Collectieve BewustZijnsveld van Vrede, Vertrouwen en Verbinding zullen ontmoeten en zo dit Veld vormgeven en versterken ✨✨✨✨✨


Ik Ben Licht
Ik Ben Liefde
Ik Ben Kracht
Ik Ben ....

Liefs, Lyonne