Logboek, Dankbaarheid helpt Koers houden.....

🔗 Welkom.


Dankbaarheid kent net als Liefde vele vormen.

Dankbaarheid kent vele beweegredenen met als doel diep gevoelde vreugde, verwondering, ontroering.... kenbaar maken, delen, uitstralen.

Dankbaarheid kent geen andere bijzaken, bedoelingen dan vreugdevolle beweegredenen. 

Vandaag realiseer ik mij dat de verschillen in de vorm van dankbaarheid, zijn oorsprong vind in het BewustZijns niveau waarin ik mij opdat moment bevind.

Om dit niveau te ervaren stem ik mij af op mijn HogerZelf via mijn gevoel, en ervaar zonder iets te willen, wat ik voel, hoe ik mij voel, daarna.... maak ik gebruik van een kaartlegging, om deze voelbare dankbaarheid inzichtelijk te maken. Dankzij deze kaartlegging ontvang ik meer in-zicht over waarom en hoe ik uiting geef aan, in dit geval, dankbaarheid. 

Voorbeeld; dankzij de Maria Magdalena code**, het schema en zelf gemaakte kaarten, ik trek de volgende kaarten voor mijn Ziel, HogerZelf, aardse manifestatie, en ik die alles samenbrengt en de keuzes maakt.....

Ziel - Verbinding - Onvoorwaardelijke Liefde/ Liefhebben; mijn Ziel verbind zich met jou ziel.

HogerZelf (Geest) - Erkenning - Communicatie/ Verbinden; mijn HogerZelf erkend de wijsheid van jouw HogerZelf.

Lichaam - Rust en stilte - Stilte en leegte omarmen/ Loslaten; mijn Lichaam / denken maakt zich rustig en stil.

Ik (persoonlijkheid) - Aanvaarding van de Aardse Goddelijkheid - Vernieuwen en vernietigen/ Verankeren  ; mijn Ik aanvaard jouw persoonlijke waarheid en wijsheid.

Bijzonder hoeveel in-zicht ik hierdoor mag ontvangen, steeds opnieuw verwonder ik mij hierover. Inzicht over wie ik Ben, hoe ik mij voel en waarom ik mij voel zoals ik mij voel, maar ook waarom ik Doe wat ik doe. 

Deze vorm van dankbaarheid noem ik een Dialogische Levenshouding, een open houding van luisteren, uit-luisteren, aanvaarden en mee-; leven, denken, genieten, zoeken, door mijn eigen visie opzij te zetten, zonder mij vanzelfsprekend met de ervaring, waarheid, wijsheid van de ander te vereenzelvigen of identificeren.

Voor mij is een dialogische levenshouding gefundeerd op dankbaarheid. 

Wanneer wij allen deze dialogische levenshouding zouden nastreven en proberen de vertaalslag naar de ander te maken, geen perfectie hierin na streven maar wel vasthoudend volhoudend Zijn, dan kan het toch niet anders dan dat wij onderling meer begrip en dus vreedzaamheid zullen gaan ervaren. 

Zonder dat wij begrip van elkaar vragen, geven wij vooral Begrip.

De ander deelgenoot maken van jouw bezieling geeft naar mijn inziens meer vertrouwen-op en vertrouwen-in elkaar. Dankzij openheid geef je jezelf en de ander meer helderheid. Belangrijk is het dat wij hier tijd voor vrij maken, ook naderhand.

Het vraagt van ons een duidelijke Keuze te maken voor deze Dialogische Levenshouding, zo kunnen wij éénheid in verscheidenheid Zijn.


Ik Ben Licht
Ik Ben Liefde
Ik Ben Kracht
Ik Ben ....

Liefs, Lyonne


** Maria Magdalena Code 
Bron; Gabriela en Rien Gaastra-Levin