LOGBOEK .... Inspiratie helpt Koers te houden

🔗 Welkom.

Zorgeloosheid.

Al een aantal dagen voel ik opnieuw hoe sterk mijn energie kan schommelen, ik ervaar ook hoeveel Vreugde, Hoop en Vertrouwen (wat aanvoelt als zorgeloosheid) 
met mij doet, het brengt mijn energiefrequentie direct omhoog!!!! 

Het voelt voor mij als zonderlinge overmoed, gebrek aan betrokkenheid en medeleven om NU zorgeloos, vreugdevol te zijn. En toch.... ik ervaar dat deze vreugde zo nodig is om het 
"Collectieve BewustZijnsveld van Vrede, Vertrouwen en Verbinding" (zie **) te blijven voeden.

Soms voel ik mij getest, beproefd....

Mijn HogerZelf zegt mij: "De mens wordt niet beproefd omdat hij gefaald heeft maar omdat hij de kracht heeft om meer te dragen dan zij/hij zelf beseft! Omdat jij, de mens en haar Ziel eraan toe bent sterker jezelf met al je Deugen in de wereld tot uiting te brengen, deugden zoals: Medemenselijkheid (Humaniteit), Vertrouwen, Vreugde, Doortastendheid ect. en wel op jouw manier. Je bent hiernaar toegegroeid, en erop voorbereid.

Mij wordt dankzij vele ervaringen helder en duidelijk gemaakt, Vreugde en Vertrouwen creëren vaardigheden en mogelijkheden die anders ongebruikt blijven! Vaardigheden, mogelijkheden die verstommen, verstarren of verlamd raken door verdriet, onzekerheid, verontwaardiging, twijfel of diep medelijden.
Medeleven daarin tegen is luisteren, uitluisteren en jouw deugden inzetten. In Actie komen met dat wat het Hoogste Doel en WelZijn van alles en iedereen dient.

*Niets is verloren wat is geboren uit het hart* (Basil Rathbone)

Aan het einde van dag trek ik één of meerdere deugden-kaartjes met de vraag aan mijn HogerZelf; "Wat is volgens jou de deugd die ik vandaag heb waargemaakt?" 

Ik vraag mij nu niet meer af; "Welke deugd vraagt om meer aandacht?" Die tijd is voorbij (!) Ik richt mijn aandacht (= energie), opdat wat GOED IS GEGAAN en daarmee voed ik Bewust mijn eigen energiefrequentie én dat van het....

*** Collectieve BewustZijnsveld van Vrede, Vertrouwen en Verbinding ***

Ik Ben Licht
Ik Ben Liefde
Ik Ben Kracht
Ik Ben ....

Liefs, Lyonne


**Betekenis van BewustZijnsveld is "Invloedssfeer".
   Het domein van vrede en vertrouwen...
   óf het domein van het collectieve on-bewustzijnsveld van angst.