Logboek, Inspiratie helpt Koers houden

šŸ”— Welkom.

In Vervulling brengen

Vandaag voel ik mijzelf opnieuw struikelen over een stress gevoel, het gaat over "jezelf moeten waarmaken (!)"

De geruststelling die naar mij toekomt zegt mij: "Geen waarmaken, maar juist Het mooiste van jezelf in vervulling brengen"

Mijn Keuze voor een Dialogische en Open Levenshouding ervaar ik als het mooiste van mijn Zijn en ik wens dit nog meer in vervulling te brengen....

Niet mijn weg, niet jouw weg maar onze weg gaan...

Een dialogische en open levenshouding betekent voor mij ook Luisteren en uitLuisteren....
Wie bij jij vandaag?
Wat is jou visie voor vandaag?
Wat zijn jouw inzichten tot nu toe?
Wat zijn jouw bevindingen tot nu toe?

Welke toekomst willen wij samen creĆ«ren? Wat is volgens ons samen, het mooist haalbare toekomst perspectief voor dit moment en de komend tijd? 

Het is mijn gevoelde waarneming dat de keuze voor Ć©n de wil tot een Dialogische Levenshouding onze energiefrequentie direct verhoogt.  
De intentie, een dialogisch levensbeschouwelijk en interactief mens te willen Zijn, geeft direct een verhoging in de energietrilling ...

Hoe doe je dat, je zelf verbinden zonder daling/devaluatie in je energiefrequentie? 

Naar mijn idee is een open en dialogische levenshouding om Neutraal en tegelijkertijd Verbonden te zijn met je omgeving zonder energieverlies mogelijk door een diepgevoelde GELIJKWAARDIGHEID bij iedereen. 

Gelijkwaardigheid verbindt ons omdat.... er altijd aanpassingen in mogelijkheden en toepassing bespreekbaar en mogelijk, zullen zijn (!)
Dit IS naar mijn idee een dialogische open Levenshouding, samen ervaren hoe de 'zaken' verlopen en of de koers de juiste Blijkt te zijn. 

Nooit elkaar afvallen, laat staan aanvallen, wel samen ervaren en corrigeren waar nodig is... Dat is samen verantwoordelijkheid nemen en creĆ«ert een veilige basis waarbij iedereen zichzelf openhartig en vol vertrouwen kan openstellen. 

Zo worden we SAMEN ervaringsdeskundig, een oneindig Scheppende beweging !!!


Zo maken we het Leven weer vreugdevol en laten wij de (vernieuwde) mogelijkheden naar ons toekomen en STROMEN......
 

Ik Ben Licht
Ik Ben Liefde
Ik Ben Kracht
Ik Ben ....

Liefs, Lyonne
Toelichting voor geĆÆnteresseerden;

Interactief

Interactief betekent letterlijk ‘in beide richtingen verlopend’. Een communicatieproces verloopt interactief wanneer de verzender tijdens de communicatie ook ontvanger wordt en omgekeerd. De term is echter zeer breed en kan – bijvoorbeeld bij multimediaprogramma’s – verschillende betekenissen hebben, gaande van interactie die voorgeprogrammeerd is, zoals de mogelijkheid om keuzes te maken uit een menu, tot de meer gevorderde vormen van interactiviteit waarbij zender en ontvanger met elkaar in een open dialoog gaan.
Participatie verschilt van interactie omdat participatie niet alleen gaat over deelnemen maar ook over mee (samen) beheren. Zie ook: Participatie

Participatie
Term uit de democratische theorie (democratic theory) inzake de deelname aan besluitvormingsprocessen. Bij volledige participatie heeft elke deelnemer die lid is van een besluitvormingsinstantie evenveel macht bij het nemen van een beslissing om het resultaat van dat besluit te bepalen.
Gedeeltelijke participatie wijst op een proces waarbij twee of meer partijen elkaar beĆÆnvloeden bij het nemen van beslissingen, maar waarbij de uiteindelijke beslissingsmacht slechts bij Ć©Ć©n partij ligt.
Ook in cultuur spreekt men over participatie en wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘deel nemen’ en ‘deel hebben’: deelnemen aan een culturele activiteit als toeschouwer is iets anders dan ‘deel hebben’, waarmee op participatie wordt gewezen in de besluitvorming rond culturele activiteiten.
In digitale cultuur wijst participatie op de actieve inbreng van deelnemers in een creatie. Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen het ‘hebben’ van een inbreng zonder een beslissende invloed te hebben op het geheel, en het mee sturen en beheren van een digitaal project, met beslissende invloed.