Logboek, DROMEN helpen koers houden...

🔗 Welkom.

Mijn Droom...  het Basisinkomen

Ik ben een voorstander van het Basisinkomen en dacht hierover na, toen mij ineens een ingeving werd aangereikt. 
Namelijk, energetisch werkt het precies zo, vandaar het Energetisch Basisinkomen. Zo Boven ... zo beneden 💕

Het Basisinkomen zou onvoorwaardelijk voor iedereen beschikbaar moeten zijn.
Het Basisinkomen zou iedereen, wereldwijd van armoede kunnen BEVRIJDEN.
Het Basisinkomen zou wedijver, oorlog en onterechte/ onrechtvaardige marktwerking tegen kunnen gaan, hiermee bedoel ik het onderdrukken van bepaalde groepen mensen en het bevoorrechten van andere groepen mensen (!)

Het Basisinkomen is vergelijkbaar met de werking van de Wet van Aantrekking op het energetische veld van Liefde, het kwantumveld van Liefde, het collectieve bewustZijnsveld van Vrede, Vertrouwen en Verbinden.

Wanneer wij intunen op het kwantumveld van Liefde en deze energie, die wij allen mogen ontvangen (!), gebruiken voor het Hoogste Goed en Welzijn van Alles en Iedereen, zal deze Liefdesenergie een overvloed aan Liefde bewerkstellingen IN deze wereld, de wereld van de Vorm, én.... bij de Mens, de Ziel, die deze energie deelt 💕

Duurzaam met deze energie omgaan en het niet verspillen is belangrijk, wij blijven waakzaam echter, deze Liefdesenergie delen en vermeerderen is vreugde en welZijn creëren voor iedereen. 

Zo zou het ook met een fysiek, materieel Basisinkomen mogen zijn! 
Iedereen heeft dankzij het Basisinkomen een menswaardig bestaan
Wanneer wij zuinig met het basisinkomen omgaan kunnen wij er precies van Leven maar...
Wanneer wij het basisinkomen gebruiken om datgene te gaan doen waar wij GOED in zijn, waar wij graag mee bezig zijn voor het Hoogste Goed en Welzijn van Alles en Iedereen, creëren wij een extra inkomen, nog meer "vermogen" dat wederom kan worden ingezet voor meer welzijn, vreugde en ontplooiing / ontwikkeling van Iedereen. 
Hierdoor creëren wij dankzij het fysieke Basisinkomen een overvloed aan Maatschappelijke "rijkdom" dat door een LIEFDEVOLLE inzet zal vermenigvuldigen. 

Ook hier speelt de Wet van Aantrekking een Essentiële rol! 
 (Zo Boven... zo beneden...)

HOE wij ons vermogen inzetten is de basis van WAT er dankzij ons vermogen zal worden gecreëerd. Liefdevolle inzet creëert Liefdevolle AANTREKKING.... waardoor opnieuw meer persoonlijk en Maatschappelijk "vermogen" wordt gecreëerd. 


Daarmee bedoel ik niet je Basisinkomen weggeven en opnieuw armoede voor jezelf creëren, maar het Basisinkomen gebruiken voor een gezonde Leefstijl en persoonlijke ontwikkeling, zodat jij jouw gezondheid, je levensenergie én je talenten, je kwaliteiten kunt inzetten voor-, en ter bevordering van een groter Welzijn, een grotere Wel-vaart voor iedereen.

Een samenLeving, een maatschapWij waar Iedereen WEL BIJ VAART (!)

Zo trekken wij nog meer Liefdevolle ontwikkeling van BewustZijn voor eenieder aan 💕

Geld zal hierin een natuurlijk en verantwoord creatief middel zijn om de Liefdevolle vervolmaking van de Mensheid te dienen.


Lief mens,

Wat is jouw droom?
Kun je nog dromen?
Blijf dromen en creëer jouw droom in het Veld van Manifestatie, in het Kwantum veld van Liefde! 

Zo trek jij jouw droom voor jou Leven én de Wereld om jou heen naar je toe ..

Ik Ben Licht
Ik Ben Liefde
Ik Ben Kracht
Ik Ben ....

Liefs, Lyonne